Từ những giọt cốt nhỉ đầu tiên sau hơn 12 tháng ủ chượp trong thùng gỗ cổ truyền đã cho ra loại nước mắm Hồng Hạnh với vị ngon sóng sánh thơm lừng.