“ NƯỚC MẮM PHÚ QUỐC HỒNG HẠNH BÁN TẠI ĐÂY”

         Ngoài các hệ thống siêu thị, nhằm giúp Người tiêu dùng dễ dàng tìm thấy sản phẩm nước mắm Hồng Hạnh, trong năm vừa qua công ty TNHH SX-TM-DV Bảy Hồng Hạnh đã thực hiện hơn 2000 suất trưng bày sản phẩm tại các chợ trên địa bàn các quận, huyện Thành phố Hồ Chí Minh và gần 1000 suất treo biển chỉ dẫn khẳng định điểm bán có sản phẩm Hồng Hạnh.


Với kết quả đã đạt được của năm 2013, trong quý 2 năm 2014 Hồng Hạnh sẽ tiếp tục chương trình trưng bày sản phẩm và treo biển chỉ dẫn đến các điểm bán mới. Đây là chương trình trưng bày có tài trợ phí nhằm chia sẻ với người bán một phần chi phí kinh doanh.

KP 41.JPG
Hình 1: Một cửa hàng có treo biển chỉ dẫn của Hồng Hạnh tại Q.7

KP 50.JPG
Hình 2: Một cửa hàng có treo biển chỉ dẫn của Hồng Hạnh tại Nhà Bè

VTP 7.JPG
Hình 3: Một cửa hàng có treo biển chỉ dẫn của Hồng Hạnh tại Q.12

KP 83B.JPG
Hình 4: Một điểm bán tham gia trưng bày sản phẩm nước mắm Hồng Hạnh tại chợ Xóm Củi

HL 57A.JPG
Hình 5: Một điểm bán tham gia trưng bày sản phẩm nước mắm Hồng Hạnh tại chợ Xóm Chiếu.