Chính sách đổi/trả hàng và hoàn tiền

Sau khi được giao hàng và sử dụng hàng, nếu có phát sinh bất kỳ yêu cầu đổi trả hàng nào, xin Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay để được hỗ trợ đổi/ trả hàng hoặc hoàn tiền tuỳ theo từng trường hợp cụ thể.

Chúng tôi chỉ giải quyết yêu cầu cho những hàng hoá do lỗi sản xuất hoặc hư hại trong quá trình vận chuyển mà không giải quyết các trường hợp hư hại do lỗi của Quý khách gây ra.